Apel selecție expert județean în cadrul proiectului POCU “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

Anunț privind organizarea etapei a II-a de selecție și lista posturilor vacante

Anexe (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale)