Programul național pilot de tip "Școala după școală"

     Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

     Scopul principal al Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

 *Ordinul 3300/2021 a fost actualizat prin Ordinul 3460/2021)

OMEC 3243/2021 - Structura anului școlar 2021-2022

Ordinul nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022

Ordin nr. 3237/2021 din 05 februarie 2021

     Ordinul nr. 3237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021

Precizări comune (Ministerul Educației - Ministerul Sănătății) privind exceptarea de la portul măștii de protecție în cadrul unităților de învățământ preuniversitar

Aceste precizări pot fi consultate AICI

Formular de exprimare a consimțământului privind testarea (versiune finală)

     Formularul poate fi descărcat de AICI