BACALAUREAT 2016

Centrele de examen pentru probele scrise și liceele arondate

 

 


Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice intr-o limbă de circulație internațională - bacalaureat 2016

 

 


Ordinul nr. 5080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016

 

 


Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5080/2015
CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2016


 

Metodologie BAC 2011 (valabilă și în 2016)


     Ordinul nr. 5088/2015 pentru modificarea anexei nr.2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

 


     Anexa la OMECȘ nr 5088/31.08.2015 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat


 


LISTA CENTRELOR DE EVALUARE ȘI A CENTRELOR DE EXAMEN ARONDATE
LISTA CENTRELOR DE EXAMEN ȘI A LICEELOR ARONDATE
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2016

 

 


LISTA DISCIPLINELOR la care se susine examenul de bacalaureat 2011 (valabila și în 2016)