Precizări pentru Etapa a III-a de repartizare

     A treia etapă de repartizare în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013, va avea loc pe data de 07 septembrie 2012 în cadrul Comisiei de admitere județene.

     În această etapă pot participa candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013, și care, în conformitate cu art. 55, alin (1) din Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 4802 din 31.08.2010, privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfășurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2011-2012:

- nu s-au înscris la unitățile de învățământ liceal la care au fost repartizați;
- nu au participat la cele două etape de admitere;
- și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere.

     Înscrierea pentru această etapă se va face până pe 06 septembrie 2012, ora 16.00, la Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman, la comisia de admitere.


REPARTIZAREA SE VA FACE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE.