ADMITEREA 2015 - Informații utile

Admiterea în învățământul liceal de stat

  1. OMEN nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015–2016;
  2. OMECS nr. 3676/08.04.2015  pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016;
  3. Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015- 2016;
  4. Fișă pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  5. Fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a – învăţământ preuniversitar de stat


Admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

  1. Ordinul M.E.N. nr. 3136/20.02.2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani;
  2. Calendarul admiterii  în învăţământul profesional de stat de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016;
  3. Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

GHID ADMITERE 2015