Centrele zonale de înscriere şi unităţile şcolare arondate