Admitere 2013

     Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 se desfășoară conform OMECTS Nr. 5608/31.08.2012 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.


O.M.E.C.T.S. 5608/2012

Anexa 1 - Metodologie

Anexa 3 - Probele de aptitudini

Anexa 4 - Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

Calendar