Căutare parteneri Programul Leonardo da Vinci

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi anunţă intenţia de a depune la termenul de 1 februarie 2013 candidatura pentru un parteneriat Leonardo da Vinci – Mobilităţi VETPRO, acţiune care presupune participarea la un stagiu de perfecţionare/formare profesională a specialiştilor în educaţie, având ca temă procesul de asigurare şi evaluare a calităţii în educaţie în învăţământul preuniversitar.

     Profilul partenerului căutat:

  • instituţie de formare şi perfecţionare profesională din Europa pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
  • oferta de module şi experienţele pedagogice ale instituţiei să conţină în mod obligatoriu tematică referitoare la procesul de asigurare şi evaluare a calităţii.