Mentorat 2012

Informaţii utile privind constituirea corpului profesorilor mentori din judeţul Teleorman


Registrul judeţean al corpului profesorilor mentori

 

 


Rezultatele concursului privind

constituirea corpului profesorilor

mentori:

 

 


O.M.E.C.T.S. 5485/29.09.2011

 

 


 Procedura mentorat

 

 


Anexe mentorat

 


Precizari M.E.C.T.S.

În atenţia cadrelor didactice din judeţul Teleorman,

       Conform Notei MECTS nr. 20768/26.01.2012 referitoare la aplicarea criteriilor de evaluare a portofoliului cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor, cuprinse în Anexa 1 a Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, aprobată prin OMECTS nr. 5485/ 29.09.2011, se precizează următoarele:

       1. Punctajul maxim şi punctajul minim se diminuează corespunzător, ca urmare a neacordării punctajului prevăzut în Anexa nr.1 pentru titlul de profesor emerit (Anexa nr.1 – CRITERII de evaluare a portofoliului cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor);

       2. Punctajul pentru experienţă în activitatea de mentorat se acordă pentru îndrumarea practicii pedagogice a elevilor/ studenţilor sau alte activităţi echivalente mentoratului sau pentru participarea la programe de formare continuă asimilabile domeniului mentoratului didactic (Anexa nr.1 – CRITERII de evaluare a portofoliului cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor).