Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2017-2018

O R D I N nr. 5739/2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 

 


Anexă la OMECS nr. 5739/2016
METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

MOBILITATE 2016-2017

    Concurs Școala Gimnazială Călmățuiu

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 18.01.2017

 

 


  Notă ședințe publice ianuarie-mai 2017

 

 


  SITUAȚIA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE LA DATA DE 05.01.2017

 

 


Ședință publică 06.01.2017

NOTA ISJ Nr.15352/30.12.2016
     Organizarea şi desfăşurarea şedinţei publice pentru soluţionarea încadrării cadrelor didactice repartizate pe catedre rezervate afectate de revenirea titularului la post

 

 


    Concurs Școala Gimnazială Nr. 4 Turnu Măgurele, CSEI ROȘIORII DE VEDE

 

 

ERATĂ: pentru concursul de la CSEI ROȘIORII DE VEDE, dosarele de depun la CSEI ROȘIORII DE VEDE


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 15.12.2016

 

 


    Concurs Școala Gimnazială Putineiu, structura GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BĂDULEASA

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 14.12.2016

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 12.12.2016

 

 


    Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 LUNCA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLMĂȚUIU, LICEUL TEHNOLOGIC N. BĂLCESCU ALEXANDRIA

 

 


    Concurs Grădinița cu program prelungit nr. 1 Videle - structură Grădinița cu program normal nr. 7 Videle (Coșoaia)

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 16.11.2016

 

 


   Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ BECIU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFINȚEȘTI

 

 


   Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAELELE

 

 


   Concurs ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GALA GALACTION" DIDEȘTI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRĂȘTII DE JOS

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ALEXANDRIA, Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 03.11.2016

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la C.J.R.A.E. - CABINETE ȘI CENTRE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NĂSTURELU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂRTOAPE, LICEUL TEORETIC VIDELE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETROȘANI

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială Bujoru, Liceul Tehnologic “Andrei Șaguna” Botoroaga

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 26.10.2016

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 20.10.2016

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la LICEUL TEHNOLOGIC "SF.HARALAMBIE" TURNU MĂGURELE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂLĂTENI (BÂSCOVENI), ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂRBENI, COLEGIUL TEHNIC "G-RAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MĂGURELE

 

 


  Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea

 

 


   Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Școala Gimnazială Călmățuiu

 

 


  LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 06.10.2016

 

 


  Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la C.S.E.I. Roșiori de Vede, Școala Gimnazială Nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială Plopii Slăvitești

 

 


LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE VACANTE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR ORDINULUI 3375 DIN 2015

 

 (update 04.10.2016, ora 14:30)


 LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 03.10.2016

 

 


Concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Palatul Copiilor Alexandria și Școala Gimnazială Nr. 2 Turnu Măgurele

 

 


Anunț ședință publică - 20 septembrie 2016

 

 

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 18.09.2016

 

 


Anunț ședințe publică - 8 - 9 septembrie 2016

 

 


Rezultate concurs/testare - 5 septembrie 2016

 

 


     NOTĂ privind organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean/ nivelul municipiului Bucurelști pentru ocuparea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar

 

 


     LISTA NOMINALĂ A CANDIDAŢILOR CARE S-AU ÎNSCRIS PENTRU CONCURSUL/ TESTAREA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/ REZEVATE ORGANIZAT LA NIVEL JUDEŢEAN, DIN 5 SEPTEMBRIE 2016, CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚILE PREVĂZUTE DE METODOLOGIA-CADRU DE MOBILITATE

 

 


Anunț desfășurare probe practice/orale - 1 septembrie 2016 - în profilul postului conform art. 98 alin.3 din Metodologie

 

 


Anunț ședință publică - 2 septembrie 2016 - pentru repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (5) din Metodologie

 

 


Anunț ședință publică 26 și 29 august 2016

 

 


Anunț ședință publică 24 august 2016

 

 


Anunț ședință publică 22 august 2016

 

 


Anunț ședințe publice 19 și 22 august 2016

 

 


Modele de cereri - 2016

 

 


NOTĂ privind desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar în luna august 2016

 

 


LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE LA DATA DE 3 IUNIE 2016

 

Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2016-2017

LISTĂ PUNCTAJE FINALE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE 2016


 


ANUNȚ - ședința publică pentru repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art.253 din Legea 1/2011cu modificările și completările ulterioare

 

 


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE-SOLUȚIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


Lista candidaților înscriși la pretransfer în alte județe - 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


ANUNȚ - proba practică pretransfer 2016

 

 


LISTĂ PUNCTAJE - ETAPA PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016


 


LISTA CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE, PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, ÎNCEPÂND CU 01.09.2016

 

 


ANUNȚ - ȘEDINȚĂ PUBLICĂ SOLUȚIONARE RESTRÂNGERI 2016

 

 


LlSTĂ PUNCTAJE, EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE, ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

 

 


ANUNȚ
ETAPA DE MOBILITATE-COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Calendar       Fișă de evaluare  

Modele de cereri 2015

Modele de cereri pentru etapele de mobilitate - august 2015

Metodologie mobilitate 2015-2016

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

 


CALENDAR MOBILITATE 2015-2016

 

 


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Subcategorii