Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 8-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 1 (seria a 8-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_8

 

 


Rezultate corp experți seria 8 (Anexa 5)

 

 


     Eventualele contestaţii cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la secretariatul inspectoratului şcolar, în perioada 9-13 martie 2015.

 


     Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA 1 (SERIA a 8-a)


     În conformitate cu Ordinul nr.3168.04.02.2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 8-a.

     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria I (seria a 8-a)

 

 


Ordin nr.3168.04.02.2015

 

 


     Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 23 – 24 februarie 2015: 8:00 - 16:30

     Numărul de locuri scoase la concurs: 170

     Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


 Completare la Metodologie