Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 15

  • Rezultate corp experţi seria a 15-a (Anexa 5)

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 26-27 februarie 2020, 2-3 martie 2020, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 28 februarie 2020, între orele 8:00-14:00.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


    În conformitate cu Ordinul nr. 3016/09.01.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 15-a.


      OMEN nr. 3016/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a.

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor):

  • 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 februarie 2020: 8:00 - 16:30
  • 7, 14 februarie 2020: 8:00-14:00

Cerere de înscriere