Înscrierea candidaților la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2014-2016, la Centrul de perfecționare al Universității din Craiova

  • Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa în perioada 04 noiembrie 2013 - 28 noiembrie 2013, la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea calității, camera 433, o cerere tip de înscriere; Cererea tip şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 433; Programul este de luni până joi, între orele 13,00-15,00;
  • Colocviul se va desfăşura în ziua de 04.02.2014 pentru profesori (toate specializările) şi de 05.02.2014 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro, după data de 20.01.2014;
  • Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat. Această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, Strada Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va prezenta comisiei, în ziua susținerii colocviului; Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,30-12,30;
  • Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2014-2016;
  • Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare sunt: limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.