Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2021-2022

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Școala Gimnazială „Al. Colfescu” din Alexandria, în data de 13.03.2022, începând cu ora 10.00.

     Conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în articolul 13 (1) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba franceză nr. 25877/23.02.2022, iar structura subiectelor este conform Anexei la Regulamentul specific menționat.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

  • OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba franceză nr. 25877/23.02.2022 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
  • Procedura operațională nr. 23/02.03.2022 privind evaluarea și reevaluarea lucrărilor scrise ale elevilor participanți la Olimpiada de limba franceză – etapa județeană;
  • Calendarul competițiilor naţionale şcolare pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022 nr. 25.810/21.02.2022.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.