Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria, după cum urmează:

1. Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 29 februarie 2020, între orele 09:00-11:00.
2. Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a):
- proba scrisă - în data de 29 februarie 2020, între orele 09:00-12:00;  
- proba orală - în data de 7 martie 2020, începând cu ora 09:00.

     Conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în articolul 14 (1) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba franceză nr. 41987/12.12.2019, iar structura subiectelor este conform Anexei la Regulamentul specific menționat.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

  • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză nr. 41987/12.12.2019 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
  • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare care se vor desfășura în anul școlar 2019 – 2020 nr.26117/12.02.2020, aprobat cu nr. 41.848/10.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.