Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – etapa județeană, anul şcolar 2017-2018

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu – nr. 43644/19.12.2017;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 2745/21.12.2017;
  • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare anul şcolar 2017 – 2018 nr. 24981/22.01.2018.

     Olimpiada de limba şi literatura română se desfăşoară pe două niveluri:

  • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
  • Nivel liceal (clasele IX– XII).

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 17 martie 2018, începând cu ora 10:00, în următoarele centre:

  • Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu;
  • Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria - centru de concurs pentru elevii de liceu.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în articolul 7 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 43644/19.12.2017, respectiv în articolul 14 din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română - clasele IX-XII- nr. 2745/21.12.2017.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa superioară se regăsesc în regulamentele specifice ale olimpiadei. Aceste regulamente au fost postate pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.