Precizări Olimpiada de limba şi literatura română – gimnaziu – etapa locală, anul şcolar 2017-2018

Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română– gimnaziu se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035/ 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română – gimnaziu – nr. 43644/19.12.2017.


Etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatura română, nivel gimnazial, se va desfăşura sâmbătă, 20 ianuarie 2018, începând cu ora 10,00, în următoarele centre:

  • Şcoala Gimnazială nr. 5 Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
  • Şcoala Gimnazială ,,Zaharia Stancu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Roşiorii de Vede;
  • Şcoala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și de liceu - zona Turnu Măgurele;
  • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Videle;
  • Şcoala Gimnazială ,,Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea.


     Calificarea elevilor la etapa locală, respectiv județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

     Competenţele/conţinuturile asociate evaluate, structura subiectelor se regăsesc în articolul 7 din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba şi literatură româna – gimnaziu - nr. 43644/19.12.2017.

     Tabelele cu elevii promovați pentru etapa locală, validate de către directorii unităților de învățământ, se vor transmite la centrele locale de concurs până marți, 16 ianuarie 2018, ora 14,00.