Precizări Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română – etapa județeană, anul şcolar 2013-2014

Etapa județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română-gimnaziu - nr. 61645/07.10.2013;
  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 42258 din 22.04.2013;
  • Calendarul olimpiadelor școlare naționale, an școlar 2013-2014, nr. 24329/ 08.01.2014.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

  • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
  • Nivel liceal (clasele IX– XII).


Etapa județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura sâmbătă, 22 februarie 2014, ora 10:00, în următoarele centre:

  • Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul", Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu;
  • Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat", Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu.


Calificarea elevilor la etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulament.

Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

  • Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 42258 din 22.04.2013”;
  • ANEXA la "Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română - gimnaziu- nr. 61645/07.10.2013".


Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.