Precizări Olimpiadă de limbă, comunicare şi literatură română - etapa locală, anul şcolar 2013-2014

Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română se organizează în conformitate cu:

 • „Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare”, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 10.01.2012;
 • “Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română-gimnaziu- nr. 61645/ 07.10.2013”;
 • “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 42258 din 22.04.2013”.


Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română se desfăşoară pe două niveluri:

 • Nivel gimnazial (clasele V-VIII);
 • Nivel liceal (clasele IX– XII).


Etapa locală a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, nivel gimnazial şi nivel liceal, se va desfăşura duminică, 26 ianuarie 2014, ora 10,00, în următoarele centre:

 • Şcoala Gimnazială nr.7, Alexandria - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială ”Al. Depărățeanu”, Roşiorii de Vede - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Roşiorii de Vede;
 • Colegiul Național ”Unirea”, Turnu Măgurele-centru de concurs pentru elevii de gimnaziu și liceu - zona Turnu Măgurele;
 • Şcoala Gimnazială nr. 2, Videle - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu-zona Videle;
 • Şcoala Gimnazială nr. 3, Zimnicea - centru de concurs pentru elevii de gimnaziu - zona Zimnicea;
 • Colegiul Național “Al.D.Ghica”, Alexandria – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Alexandria;
 • Liceul Tehnologic „V. Madgearu”, Roşiorii de Vede – centru de concurs pentru elevii de liceu – zona Roşiorii de Vede.Competenţele/conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în:

 • Articolul 12 din “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limbă şi literatură română clasele IX-XII nr. 64127 din 42258 din 22.04.2013”;
 • ANEXA la „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română -gimnaziu- nr. 61645/ 07.10.2013”.


     Aceste regulamente au fost postate pe site-ul MEN, al IŞJ Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

     Tabelele cu elevii participanți, școala, clasa, profesorul îndrumător se vor transmite la centrele de concurs până vineri, 17 ianuarie 2014.