Acțiuni de popularizare privind școlarizarea în învățământul profesional (IP) și în învățământul dual (ID) pentru anul școlar 2019-2020

     Vă informăm că a apărut O.M.E.N. nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

     Astfel, până la data de 23 noiembrie 2018, operatorii economici pot solicita la I.Ș.J. Teleorman locuri în învățământul profesional și la C.N.D.Î.P.T. locuri în învățământul dual, pentru anul școlar 2019-2020.

     Pentru a sprijini acțiunile de popularizare, CNDIPT a publicat pe site-ul www.alegetidrumul.ro toate materialele necesare a fi aduse la cunoștința operatorilor economici în vederea completării solicitărilor pentru școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020:
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-23-noiembrie-2018-scolarizarea-elevilor-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2019-2020

     De asemenea, CNDIPT a publicat și Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018:
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/calendarul-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scolar-2019-2020-aprobat-prin-omen-5031-2018