ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL/ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019


     Absolvenții claselor a VIII-a din unitățile de învățământ gimnazial își pot continua studiile atât în învățământul dual, cât și în învățământul profesional de stat, iar după absolvire pot urma cursurile învățământului liceal (conform art.331, alin. (3) din L.E.N. nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare, articol introdus prin punctul 10 din Ordonanța de urgență nr. 81/2016, începând cu 23.11.2016) în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Teleorman.

Legislația specifică admiterii în învățământul dual și în învățământul profesional de stat este:


STABILIREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Ordinul nr. 5360/2017 și Anexele 1-4 - privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

(format word)

 

(format pdf)

 


ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează, la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați, în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul dual, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului dual este:

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul profesional de stat, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ care încheie contracte-cadru cu operatorii economici.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul profesional, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului profesional de stat este: