Listă funcții vacante de director/director adjunct ramase in urma concursului din iun-aug 2017

     ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚIILE DE DIRECTOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURS

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru ocuparea unei funcții de conducere, prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2017-2018, rămase vacante în urma desfășurării interviurilor, conform notei Ministerului Educației Naționale nr. 1836/ DGMP/ 04.08.2017.

     Criterii:

 • Cadre didactice care au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au fost declarate admise;
 • Cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au fost declarate admise și nu au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017;
 • Cadre didactice care au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promovat cel puțin două probe în cadrul acestui concurs;
 • Cadre didactice care au participat la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, care au promovat cel puțin proba scrisă în cadrul acestui concurs;
 • Cadre didactice care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, care au promovat cel puțin două probe în cadrul acestui concurs;
 • Cadre didactice înscrise în Registrul Național al experților în management educațional și nu au participat nici la concursul național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea iunie-august 2017, nici la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016.

     Lista unităților de învățământ cu funcția de director vacantă:

 • Școala Gimnazială nr. 6 Alexandria;
 • Școala Gimnazială Ciuperceni;
 • Școala Gimnazială nr. 1 Cosmești;
 • Școala Gimnazială Frăsinet;
 • Școala Gimnazială Necșești;
 • Școala Gimnazială Săceni;
 • Școala Gimnazială Sfințești;
 • Școala Gimnazială Siliștea;
 • Școala Gimnazială Slobozia Mândra;
 • Școala Gimnazială Uda Clocociov.

     Cadrele didactice vor depune opțiunea în scris, cu precizarea unității de învățământ de care sunt interesate,  până miercuri, 23 august 2017, la ora 16,00 la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.


     Rezultatele obținute de candidați la proba de interviu din data de 22 august 2017 în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct

 

 


     Programarea candidaţilor la proba de interviu ce se desfăşoară în data de 22 august 2017 în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct

 

 

NOTĂ: Proba de interviu în vederea numirii prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director/director adjunct se desfășoară la sediul I.S.J. Teleorman, str. Carpați nr. 15, Alexandria


     LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURSUL DIN SESIUNEA IUNIE-AUGUST 2017 DIN JUDEȚUL TELEORMAN

 

 


     ANUNȚ - DETAȘĂRI PE POSTURI VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURSUL DIN SESIUNEA IUNIE-AUGUST 2017 DIN JUDEȚUL TELEORMAN

 

 


     EVALUARE INTERVIU - PENTRU OCUPAREA, PRIN DETAȘARE, PE POSTURI VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT PREUNIVERSITAR RĂMASE VACANTE DUPĂ CONCURSUL DIN SESIUNEA IUNIE-AUGUST 2017 DIN JUDEȚUL TELEORMAN