CONCURS DIRECTORI 2021

17.12.2021

Erată: În Lista funcțiilor  de conducere rămase vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman după concurs, sesiunea2021,
- la poziția 25 în loc de „ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRÂNGENI„ se va citi „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA”;
- la poziția 46 în loc de „ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA” se va citi „ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU BĂDĂUȚĂ" ZÂMBREASCA”


11.12.2021 - REZULTATE FINALE CONCURS


Rezultatele obținute în urma probelor de interviu


Graficul de desfășurare a probei de interviu ACTUALIZAT LA 26 NOV 2021, din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - județul Teleorman


Graficul de desfășurare a probei de interviu ACTUALIZAT LA 24 NOV 2021, din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - județul Teleorman


Graficul de desfășurare a probei de interviu ACTUALIZAT LA 17 NOV 2021, din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - județul Teleorman


     ANUNȚ CONTESTAȚII - la concursul pentru ocuarea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învãțământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021 - proba de interviu.

     Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatului.

     Contestația redactată de candidat, conform anexei nr. 1 la Procedura operațională nr. 34976/09.11.2021 (model cerere–tip anexată prezentului anunț), se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, de luni până joi, în intervalul 8:00-16:00 și vineri, în intervalul 8:00-14:00, sau se transmite prin poșta electronica, numai la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

     La proba de evaluare a interviului se poate contesta doar punctajul obținut nu și aspecte care vizează organizarea/desfășurarea probei de interviu.

     Candidații NU pot contesta punctejele obținute de alți candidați. În situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației.

     Candidații care solicită reevaluarea probei de interviu, pentru funcția de director/director adjunct de la mai multe unități de învățământ, depun câte o cerere distinctă pentru fiecare funcție/unitatea de învățământ pentru care doresc contestarea punctajului.

COMISIA DE ORGANIZARE     Procedura elaborată și publicată de minister reglementează activitățile privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

     Procedura este emisă în baza prevederilor art. 18 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, anexă la ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare.


Corecție: în tabelul postat inițial se sterge pozitia de director adjunct de la Moșteni. Tabelul a fost corectat.ANUNȚ - depunere contestații (sesiunea specială)

     Eventualele contestații la proba scrisă, sesiunea specială, se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în data de 28 octombrie 2021, până la ora 18.00.

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care se dorește transmiterea contestației prin poșta electronică, acest lucru se realizează în intervalul orar menționat mai sus și numai la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , candidatul anexând la contestația transmisă și o copie a cărții de identitate.

     NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.


ANUNȚ

 • CENTRUL SPECIAL PENTRU DEULAREA PROBEI SCRISE, SESIUNEA SPECIALĂ, 28,10,2021 - LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 09:00-9:30, PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE
 • PROBA SCRISĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 ȘI DUREAZĂ MAXIMUM 120 DE MINUTE

Informații utile:

https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori


ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile OME nr. 5454/13.10.2021 pentru completarea și modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/06.08.2021 și cu ale Procedurii operaționale nr. 33805/06.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, anunță realizarea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului, prin tragere la sorți.

     Activitatea se desfășoară cu prezență fizică, în plenul comisiei județene.

     La activitate participă:

 • Comisia de organizare a concursului,
 • persoane desemnate ca observatori.

     Activitatea de selecție prin tragere la sorți a supraveghetorilor se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, din Alexandria, str. Carpați, nr. 15, în data de 27.10.2021, începând cu ora 10:00.Precizare: atributul de "absent" = "neprezentat"

Erată: la poziția 70 se înlocuiește atributul "absent" cu "amânat"


ANUNȚ - depunere contestații

     Eventualele contestații se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, astfel:

 • în data de 15 octombrie 2021, până la ora 18.00;
 • în data de 16 octombrie 2021, în intervalul 9.00 12.00;
 • în data de 17 octombrie 2021, în intervalul 9.00 - 12.00.

     Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

     În situația în care se dorește transmiterea contestației prin poșta electronică, acest lucru se realizează în intervalul orar menționat mai sus și numai la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , candidatul anexând la contestația transmisă și o copie a cărții de identitate.

NU POT FI CONTESTATE LUCRĂRILE SCRISE ALE ALTOR CANDIDAȚI.


ANUNȚ

 • CENTRUL SPECIAL PENTRU DEULAREA PROBEI SCRISE - LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 09:00-9:30, PE BAZA ACTULUI DE IDENTITATE
 • PROBA SCRISĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 ȘI DUREAZĂ MAXIMUM 120 DE MINUTE

ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile Procedurii operaționale nr. 33805/06.10.2021 privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, anunță realizarea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului, prin tragere la sorți.

     Activitatea se desfășoară cu prezență fizică, în plenul comisiei județene.

La activitate participă:

 • Comisia de organizare a concursului,
 • persoane desemnate ca observatori.

     Activitatea de selecție prin tragere la sorți a supraveghetorilor se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, din Alexandria, str. Carpați, nr. 15, în data de 14.10.2021, începând cu ora 12:00.(versiunea corectata)


Fișe post director/director adjunct