Informare privind școlarizarea la învățământul profesional și la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

     Prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a fost introdus învățământul dual, formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. Învățământul dual se organizează la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3554/29.03.2017, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 232 din 5 aprilie 2017. Contractul de pregătire practică în învățământul dual și certificatul de pregătire practică în învățământul dual se regăsesc în Anexele 1 și 2 la O.M.E.N. nr. 4798/31.08.2017 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual.

     Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5033/29.08.2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 856/27.10.2016.

     Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 se regăsesc în Anexele 1 și 2 la O.M.E.N. nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019.

     Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 se regăsește în Anexa nr. 1 la O.M.E.N. nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

     În vederea informării privind școlarizarea la învățământul profesional și la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, puteți consulta cele cinci ordine cu anexele aferente, la adresa:

http://isjtr.ro/domeniul-curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-profesional-si-tehnic.html

BIROUL DE PRESĂ