Eveniment de multiplicare din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În data de 25.09.2017, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentați ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au realizat o activitate de diseminare în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785.

     La evenimentul de multiplicare propus, au participat directori și consilieri educativi/responsabili pentru proiecte și programe educaționale din 25 de unități de învățământ (școli gimnaziale și licee), reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Teleorman şi ai Palatului Copiilor Alexandria.

     Proiectul, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 a fost derulat în perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017. Instituția coordonatoare a proiectului, Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), a colaborat cu parteneri din România, Anglia, Turcia şi Slovacia pe parcursul celor doi ani de proiect, desfăşurând activităţi care au vizat atingerea obiectivelor propuse şi obţinerea rezultatelor intelectuale stabilite iniţial; acestea din urmă s-au concretizat în următoarele produse: profilul unui mentor comunitar, o curriculă de formare adaptată profilului profesional comun al mentorului comunitar pentru incluziune socială, un suport de curs incluzând trei module de formare pe tema mentoratului comunitar, un ghid de bune practici în care au fost incluse experiențele de învățare ale participanților la proiect și un material video referitor la provocările mentoratului comunitar în țările partenere.