Verificarea modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură pe semestrul I

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  realizează, în perioada 17-21 decembrie 2012, o inspecţie pe tema verificării modului de completare a documentelor şcolare în vederea încheierii situaţiei la învăţătură pe sem. I. 

     Echipe de inspectori şcolari  se vor deplasa în acest scop în  următoarele unităţi de învăţământ din judeţ:

 • Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială Liţa;
 • Şcoala Gimnazială Crângu;
 • Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede;
 • CSEI Roşiorii de Vede;
 • Şcoala Gimnazială Conţeşti;
 • Şcoala Gimnazială Buzescu;
 • Şcoala Gimnazială Moşteni;
 • Colegiul Naţional „A.D.Ghica” Alexandria;
 • Şcoala Gimnazială „Al. Colfescu” Alexandria;
 • Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria.

     Obiectivele acestei  inspecţii  tematice  sunt:

 • modul în care este îndeplinită funcţia de îndrumare şi control de către directorii unităţilor de învăţământ;
 • modul de aplicare al planurilor cadru de învăţământ şi al programelor şcolare în vigoare;
 • respectarea principiului ritmicităţii notării la disciplinele de învăţământ;
 • existenţa măsurilor privind depistarea şi reducerea tendinţelor de absenteism şi abandon şcolar la nivelul unităţii de învăţământ;
 • corectitudinea completării documentelor şcolare.