Monitorizarea utilizării echipamentelor primite prin programul PHARE TVET

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman  realizează, în perioada 10-14 decembrie 2012, o inspecţie pe tema monitorizării  modului de utilizare a echipamentelor primite prin programul PHARE TVET în  următoarele unităţi de învăţământ  din judeţ:

 • Colegiul Tehnic “David Praporgescu” Turnu Magurele;
 • Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Magurele;
 • Liceul Tehnologic ”Andrei Şaguna” Botoroaga;
 • Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria;
 • Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Roşiorii de Vede;
 • Liceul Tehnologic Măgura.

     Obiectivele acestei  inspecţii  tematice  sunt:

 • înscrierea tuturor echipamentelor în inventarul şi în  documentele contabile ale şcolii;
 • instalarea  echipamentelor primite în condiţii optime de utilizare;
 • utilizarea eficientă a tuturor echipamentelor;
 • popularizarea programului prin organizarea de lecţii deschise, schimburi de experienţă, cercuri metodice pentru cadrele didactice de specialitate în noile laboratoare şi ateliere dotate prin programul Phare TVET;
 • accesul cadrelor didactice din şcoală la utilizarea echipamentelor.